Show menu
Baner

Bråviken Bilgaranti

När du köper en begagnad bil hos oss vill vi att du ska slippa obehagliga överraskningar, därför har vi tagit fram Bråviken Bilgaranti. Vad är Bråviken Bilgaranti? Bråviken Bilgaranti är vårt trygghetskoncept för begagnade bilar. 

Villkor för Bråviken Bilgaranti

24 månaders Trygghetsgaranti

Garantivillkor
Garantin kan tecknas på bilar som är max 10 år eller max 17 000 mil vid leveransdatum, och gäller 24 månader eller 30 000 km från leveransdatum. Uppgraderingsmöjligheter finns. *Prata med våra säljare för mer information om villkor och priser.

Omfattning
Garantin omfattar de rörliga mekaniska och elektroniska komponenter som inte är undantagna eller begränsas av denna garantis övriga villkor, se separat folder ”Trygghetsgarantin när du köper en begagnad bil”.

Service
Service och eventuella garantireparationer skall under garantitiden utföras på säljande företag eller av detta anvisad verkstad. För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. För att en skada ska behandlas, oavsett fel, krävs det att allt underhåll och service skall vara fackmannamässigt utfört och dokumenterat i fordonets original servicebok, som på anmodan av SBG skall uppvisas vid en eventuell skada.

Fordonet
Garantin kan tecknas på bilar som är max 10 år eller max 17 000 mil vid leveransdatum. Första registreringsdag gäller för tidsbestämning. Garantin omfattar det fordon och den löptid som är specificerade i garantibeviset som sänds till garantiinnehavarens adress. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller denna garanti.

TryggHansa försäkring

Värdesäkring - ersättning med marknadsvärdet plus 25%
När det inte räcker med reparation, din bil är totalförstörd eller till och med stulen, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 25%. Gäller när du köper en ny eller begagnad bil hos Bråviken Bil.

Lägre självrisk
Med vår Självriskrabatt på 3 000 kr sänks självrisken med 3 000 kr om din bil skadas vid djurkollision, skadegörelse eller om du får en parkeringsskada. Dessutom ersätter den självrisken vid bärgning.

Förlängd försäkring för motor, elektronik och växellåda
TryggaMil Försäkringen ersätter skadad motor, elektronik och växellåda ända upp till 15 000 mil eller upp till 8 år.

Drulle
Tappat bort nyckeln? Tankat fel bränsle? Spillt kaffe? Om oturen skulle vara framme ersätter vi bland annat skador inuti bilen som du eller en medresenär orsakat. Gäller för privat och företagsägd personbil och företagsägd lätt lastbil (kupén).

Hyrbil när din egen bil är skadad eller stulen
Kan du inte använda din bil får du ersättning för hyrbil i upp till 65 dagar eller 100 kr/dygn (lätt lastbil 150 kr/dygn privat, 200 kr/dygn företagsägd).

Krishjälp efter olycka
Att må dåligt psykiskt är vanligt efter en olycka. Du får ersättning för behandling av psykisk ohälsa i samband med en skada, helt utan självrisk.