Show menu

Miljöansvar


Vårt miljöarbete

Vi jobbar enligt Peugeots högt ställda krav på oss med återvinning, destruering av oljor och byteskomponenter och samarbetar med för detta certifierade leverantörer. 

Vi har också byggt upp och tillämpar ett kvalitetssäkringssystem enligt de riktlinjer Peugeot ställt på oss för att uppfylla kraven för en ISO Certifiering. Här kan du se vårt ISO Certifikat och Peugeot Standard.

Läs om Peugeots miljöarbete >>

Läs om PSA:s miljöarbete >>