Show menu

MRF-garanti

Bråviken Bil är medlem i Motorbranschens Riksförbund MRF och följer gällande MRF-garanti.

När du köper bil av ett MRF-företag gäller MRF-garanti. Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har rätt att lämna MRF-garanti, en av branschens tryggaste för kunden. Det är viktigt att det som du och säljaren kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att få både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick.

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier (som lägsta nivå):

MRF-garanti 6 månader
Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader
Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

MRFs trafiksäkerhetsgaranti

3 månader, dock högst 300 mil
Rekommenderas för bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars pris är minst 50 000 kr.

1 månad, dock högst 100 mil
Rekommenderas för övriga bilar vars pris är under 50 000 kr.

*Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d.v.s. när bilen togs i bruk.

MRFs varudeklaration

När du köper en begagnad bil så ska det alltid finnas en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.

Läs mer om garantier och kundtrygghet på MRF.se.